TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 20-02-2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HÒA BÌNH GREEN ĐÀ NẴNG ĐẾN NGÀY 20-02-2017:
20022017_1

20022017_4

20022017_3

20022017_2

21

22

20