TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 20-02-2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HÒA BÌNH GREEN ĐÀ NẴNG ĐẾN NGÀY 20-02-2017: 20022017_1

20022017_4
20022017_3
20022017_2
21
22
20