TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 07-03-2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HÒA BÌNH GREEN ĐÀ NẴNG ĐẾN NGÀY 07-03-2017:

08032017_4
08032017_3
08032017_2
08032017_1