TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 07-03-2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HÒA BÌNH GREEN ĐÀ NẴNG ĐẾN NGÀY 07-03-2017:

08032017_4 08032017_3 08032017_2 08032017_1