TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 09-03-2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HÒA BÌNH GREEN ĐÀ NẴNG ĐẾN NGÀY 09-03-2017:

09032017_2
09032017_1