Tiến độ dự án

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HÒA BÌNH GREEN ĐÀ NẴNG NGÀY 15-01-2017:
13 12 8 7 6 5 4 3 2 1